Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2013

nothingelse
13:38
nothingelse
13:38
nothingelse
13:37
nothingelse
13:36
nothingelse
13:36
nothingelse
13:35
nothingelse
13:35
nothingelse
13:35
nothingelse
13:35
nothingelse
13:35
nothingelse
13:34
nothingelse
13:34
nothingelse
13:34
nothingelse
13:33

January 01 2012

nothingelse
14:09
2012- You must be good to me!

1. Zabijam moją prokrastynacje, zanim ona zrobi to ze mną.
2. Zapuszczam włosy.
3. Uczę się.
Boże, uczę, nie ma że nie. 
4. OGRANICZAM KOMPUTER. I żyję w świecie żywych.
5. Dbam o swoją psychike. Wierzę w siebie. Wiem, że mogę wszystko.
6. Biorę się za swoje zainteresowania, rozwijam je.
7. Mój pokój. Robię go tak jak chcę. Ma być taki mój.
8. Będę odważna. Nie. Będę zajebiście odważna.
9. Nie wydaje kasy na głupie rzeczy. Płyty i książki, tak tego chce.
10. Nie zakochuję się głupio, nierozsądnie, tyle. 


Reposted fromkropq kropq viainmybetterworld inmybetterworld
nothingelse
14:07
jeśli coś, ktoś, jakiś twór, obsesja w Twojej głowie Cię niszczy...

to oznacza, że czas, abyś to Ty zniszczył ją, go, czy to.
— 2012, let's do it
Reposted fromzabka zabka viainmybetterworld inmybetterworld

October 02 2011

nothingelse
11:54

That moment when you’re feeling down & the only thing that can make you happy is food

Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viakabliukai kabliukai
nothingelse
11:53
nothingelse
11:53

August 20 2011

nothingelse
18:22
i obiecaj mi, że pewnego dnia będziemy wracać do jednego domu,
zasypiać i budzić się w jednym łóżku, jeść śniadanie w jednej kuchni, parzyć sobie nawzajem kawę po nieprzespanej nocy,
dawać sobie całusa przed wyjściem do pracy, na uczelnie, czy gdzieś,
a potem wracać, znowu, do siebie
i nie będzie niekończących się w samotności niby-sekund
— me
Reposted fromklodia klodia viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl